GosuGamers
Tất cả tin tức
Chi tiết bản cập nhật 14.14 của Liên Minh Huyền Thoại
LoL3 ngày trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Chi tiết bản cập nhật 14.14 của Liên Minh Huyền Thoại

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account