GosuGamers
Tất cả tin tức
Tình huống Tristana nhảy lỗi của Faker là do bị "nhầm nút"
LoL3 ngày trướcKhiemLe

Tình huống Tristana nhảy lỗi của Faker là do bị "nhầm nút"

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account