lol-banner
Wing Hoàng Phúc Đinh
Viet Nam
Những người theo dõi

ELO Rating GG

998

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

40%

Tổng thu nhập

-

Chuỗi hiện tại

0

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của tuyển thủ
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account