lol-banner
Veux Okan Vatansever
Turkey
Những người theo dõi

ELO Rating GG

983

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

10%

Tổng thu nhập

498 $

Chuỗi hiện tại

0

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của tuyển thủ
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account