Tức tưởi vì thua T1, Chovy “thỉnh cầu” knight phục thù

LMHT TieuThien