Đăng nhập

Hồ sơ Chordy LMHT

Chordy

Rodrigo Martín Argentina 0
  • Điểm xếp hạng GG 1.036
  • Hạng thế giới 132
  • Tổng thu nhập US$ 0
  • Tỉ lệ thắng 56%
Các thông báo

Tháng 7

0 0 0
Thắng Thua
0% Tỉ lệ thắng

Tháng 11

0 0 0
Thắng Thua
0% Tỉ lệ thắng

Mọi thời điểm

0 0 0
Thắng Thua
0% Tỉ lệ thắng

Thông số trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu nào hiện đang có sẵn

Vui lòng kiểm tra lại sau ...

Thu nhập

Không có thành tích nào được ghi lại

Vui lòng kiểm tra lại sau ...

Matchticker

Toàn bộ các trận đấu
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm