lol-banner
participant-logo
GAM Esports GAM
Viet Nam
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1092

SEA & Oceania Xếp hạng

7

Hạng Thế Giới

24

Tỉ lệ thắng

72%

Tổng thu nhập

538.346 $

Chuỗi hiện tại

1

Loss trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account