GosuGamers
participant-logo
Frank Fang Gaming FFG
North America
Những người theo dõi

ELO Rating GG

952

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

0%

Tổng thu nhập

11.000 $

Chuỗi hiện tại

0

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account