GosuGamers
participant-logo
Insidious Gaming Rebirth ISGR
Singapore
Những người theo dõi

ELO Rating GG

984

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

38%

Tổng thu nhập

9.200 $

Chuỗi hiện tại

0

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account