GosuGamers
2017 NA LoL Championship Series (LCS) Spring
2017 NA LoL Championship Series (LCS) Spring
Về

A 10-team Double Round Robin leading into a 6 team Playoff

Tháng 12017
20
Ngày bắt đầu
200.000 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Regular Season
Playoffs

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account