GosuGamers
2017 LoL NA Challenger Series Spring
2017 LoL NA Challenger Series Spring
Về

2017 LoL NA Challenger Series Spring regular season followed by playoffs

Tháng 12017
26
Ngày bắt đầu
25.000 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Regular Season
Tiebreaker
Playoffs