GosuGamers
2017 LoL EU Challenger Series Spring
2017 LoL EU Challenger Series Spring
Về

2017 LoL EU Challenger Series Spring Regular Season followed by Playoffs.

Tháng 22017
05
Ngày bắt đầu
43.230 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Regular Season
Playoffs

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account