GosuGamers
2017 LoL Challengers Korea Spring Split
2017 LoL Challengers Korea Spring Split
Về

2017 LoL Challengers Korea Spring Split Spring Split League Play Spring Split Playoffs

Tháng 12017
15
Ngày bắt đầu
53.892 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Spring League Play
Spring Playoffs

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account