GosuGamers
2017 Elite Challenger Series Spring Split (ECS)
2017 Elite Challenger Series Spring Split (ECS)
Về

2017 Elite Challenger Series Spring Split (ECS) 2017 Elite Challenger Series Spring Split: League Play Playoffs

Tháng 12017
15
Ngày bắt đầu
16.440 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Spring Split League
Spring Split Playoffs

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account