GosuGamers
Brazilian Challenger Circuit 2017 Summer
Brazilian Challenger Circuit 2017 Summer
Về

2017 Circuito Desafiante Spring Split Spring Split League Play Spring Split Playoffs

Tháng 12017
22
Ngày bắt đầu
12.740 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Spring Split League Play
Spring Split Playoffs