GosuGamers
2017 Vietnam Championship Series A Spring (VCS)
2017 Vietnam Championship Series A Spring (VCS)
Về

aka Mountain Dew Championship Series

Tháng 22017
07
Ngày bắt đầu
31.961 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Group Stage
Playoffs