GosuGamers
Season 2 World Championship Qualifiers
Season 2 World Championship Qualifiers
Về

Season 2: - Regional Final Cologne - Regional Final Taipei - Regional Final Seattle - Regional Final Da Nang

Tháng 82012
31
Ngày bắt đầu
315.677 $Giải thưởng
5v5Thể thức

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account