GosuGamers
PLL Challenge
PLL Challenge
Về

PLL Challenge

Tháng 72012
06
Ngày bắt đầu
70.000 ¥Giải thưởng
5v5Thể thức

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account