GosuGamers
LCL 2019 Spring Season Tiebreak
LCL 2019 Spring Season Tiebreak
Về

Tiebreak first place match: Gambit eSports vs Element Pro Gaming

Tháng 32019
24
Ngày bắt đầu
-Giải thưởng
5v5Thể thức

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account