GosuGamers
IEM VII China - LoL Qualifiers
IEM VII China - LoL Qualifiers
Về

LoL Qualifiers for IEM China

Tháng 92012
13
Ngày bắt đầu
-Giải thưởng
5v5Thể thức

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account