Đăng nhập

LCK Academy Series 2022 1st Championship

  • Giải thưởng US$ 10.312
  • Ngày bắt đầu 30 thg 4, 2022
  • Định dạng 5v5
The LCK Academy Series 2021 2nd Championship features eight of Korea's best amateur teams, and serves as a platform upon which players can showcase their skills. 7 Franchise teams participate. Group Stage matches are best of two. Top 4 teams qualify for Playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm