Đăng nhập

Mastercard Nexus Tour 2022 Etape 4

  • Giải thưởng US$ 1.846
  • Ngày bắt đầu 9 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
The 2022 Mastercard Nexus Tour Etape 4 (previously known as the Open Tour France 2022 Etape 4) is the fifth year of France's third level League of Legends circuit. 8 teams will qualify for the Playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm