Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 210.702
  • Ngày bắt đầu 17 thg 6, 2022
  • Địa điểm Berlin
  • Địa điểm thi đấu LEC Studio
  • Định dạng 5v5
The LEC 2022 Summer Season is the s econdsplit of the fourth year of Europe's rebranded professional League of Legends league. In the summer season, ten teams compete in a round robin group stage, with the top 6 teams continuing to playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm