Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 30 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
The GLL is the Greek League that seeds the Greek teams into the European Masters. The GLL is replacing the LGL and the six teams competing in the LGL have been invited to the GLL. Eight teams competing for a chance to showcase their skill internationally at the European masters.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm