Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 9.839
  • Ngày bắt đầu 26 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Sazka ELEAGUE Summer Cup 2022 is a tournament organized by eLEAGUE. The tournament will feature 8 teams from Qualifer and 8 teams from Hitpoint Master. They will play a single elimination playoffs with best-of-five matches.
Group A
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 26 thg 6, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 26 thg 6, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 26 thg 6, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 26 thg 6, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 28 thg 6, 2022
Người tham dự
3rd place match
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 5 thg 7, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm