Đăng nhập

Mastercard Nexus Tour 2022 Etape 7

  • Giải thưởng US$ 1.789
  • Ngày bắt đầu 31 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
The 2022 Mastercard Nexus Tour Etape 7 (previously known as the Open Tour France 2022 Etape 6) is the fifth year of France's third level League of Legends circuit.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm