Đăng nhập

Intel Arabian Cup Prestige Division Season 2

  • Ngày bắt đầu 5 thg 8, 2022
  • Định dạng 5v5
The 2022 Intel Arabian Cup ("IAC") is the third year of Riot Games' official Middle East and North Africa League of Legends tournament series in partnership with Intel. In the Prestige Division, ten teams compete in a two-phase round robin league, with the top 6 teams continuing to playoffs.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm