Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 11 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The 2022 Latin America League (Spanish: Liga Latinoamérica 2022) is the eighth season of Latin America's unified fully professional League of Legends league. Eight teams compete in a round robin group stage. The top six teams will be then qualified to play in the playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm