Đăng nhập

Golden League (GL) 2022 Super Final

  • Ngày bắt đầu 6 thg 8, 2022
  • Định dạng 5v5
The Fibra Movistar Golden League Super Final is an invitational one-off match between the Opening and Closing champions of the 2022 Season. The winner will represent the Golden League at the Regional Norte. It's organized by the Spanish Liga de Videojuegos Profesional.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm