Đăng nhập

Asia Star Challengers Invitational 2022

  • Giải thưởng US$ 13.857
  • Ngày bắt đầu 12 thg 9, 2022
  • Định dạng 5v5
Asia Star Challengers Invitational 2022 is the online tournament organized by TJ Sports and Weibo for teams from Asian leagues. Fourteen LCK CL, LDL, LJL Academy, PCS Academy, VCS.B and two streamers teams will take part in the tournament.

Giai đoạn

Group A
completed
Bắt đầu 06:00:00 GMT+2, 12 thg 9, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 06:00:00 GMT+2, 12 thg 9, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 06:00:00 GMT+2, 12 thg 9, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 06:00:00 GMT+2, 12 thg 9, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 09:00:00 GMT+2, 16 thg 9, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm