Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 29 thg 9, 2022
  • Địa điểm San Francisco
  • Địa điểm thi đấu Chase Center
  • Định dạng 5v5
The 2022 Season World Championship is the Main Event of the League of Legends 2022 season. There will be a total of 24 teams participating in this year's Worlds. Half of the teams will go through the Play-In stage where only 4 teams advances to the Group Stage where they will join the other 12 teams. After the Group Stage, 8 teams will advance to the Main Event Playoffs. Worlds 2022 will kick off on September 29 in Mexico City and will culminate on November 5 in San Francisco.
Nhà tài trợ
Round 1 Group A
live
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 29 thg 9, 2022
Người tham dự
Round 1 Group B
live
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 29 thg 9, 2022
Người tham dự
Round 2
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 3 thg 10, 2022
Người tham dự
Group A
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 7 thg 10, 2022
Người tham dự
Group B
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 7 thg 10, 2022
Người tham dự
Group C
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 7 thg 10, 2022
Người tham dự
Group D
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 7 thg 10, 2022
Người tham dự
Knockout Stage
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 20 thg 10, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm