Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 14 thg 9, 2022
  • Định dạng 5v5
Hitpoint Masters 2023 Spring is an online tournament organized by Hitpoint. The tournament will feature 8 teams from previous season and promotion tournament. They will play in a double round robin group stage where top 4 teams advances to the Playoffs. The Playoffs will be a double elimination bracket.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm