Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 26 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
Our Party 2022 is a community tournament, part of Circuito Tormenta 22-23. The tournament does not award any circuit points and each team must field at least two female players.

Giai đoạn

Group A
live
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 26 thg 11, 2022
Người tham dự
Group B
live
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 26 thg 11, 2022
Người tham dự
Playoffs
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 3 thg 12, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm