Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 3.122
  • Ngày bắt đầu 26 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
Rising Stars: Northern Europe is a 5v5 women's League of Legends tournament. This 2-day Double Elimination event is open to women across Europe and takes place on 26th-27th November. Games are best-of-one with a best-of-three Grand Final.

Giai đoạn

Rising Stars: Northern Europe
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 26 thg 11, 2022
Người tham dự

Người tham dự

Tính năng Người Tham Dự sẽ sớm ra mặt
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm