gosu-brand
participant-logo
RSG Singapore RSG SG
Singapore
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1002

SEA & Oceania Xếp hạng

12

Hạng Thế Giới

13

Tỉ lệ thắng

66%

Tổng thu nhập

179.695 $

Chuỗi hiện tại

0

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account