GosuGamers
Tất cả tin tức
Bundle Xenohunter mới của Valorant thực chất là một skin ‘Pay-to-lose’?
Valorant2 năm trướcVũ "nemohieuvu12" Minh Hiếu

Bundle Xenohunter mới của Valorant thực chất là một skin ‘Pay-to-lose’?

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account