GosuGamers
participant-logo
Sentinels SEN
United States
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1214

Foreigner Xếp hạng

1

Hạng Thế Giới

1

Tỉ lệ thắng

69%

Tổng thu nhập

589.500 $

Chuỗi hiện tại

1

Win trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account