gosu-brand
participant-logo
Paper Rex PRX
Singapore
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1175

SEA & Oceania Xếp hạng

1

Hạng Thế Giới

3

Tỉ lệ thắng

75%

Tổng thu nhập

488.922 $

Chuỗi hiện tại

1

Win trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account