GosuGamers
participant-logo
Team Falcons FAL
Saudi Arabia
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1164

Foreigner Xếp hạng

4

Hạng Thế Giới

4

Tỉ lệ thắng

80%

Tổng thu nhập

126.069 $

Chuỗi hiện tại

13

Wins trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account