GosuGamers
Team Kobolds TK
Mongolia
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1007

Foreigner Xếp hạng

47

Hạng Thế Giới

49

Tỉ lệ thắng

73%

Tổng thu nhập

1.007 $

Chuỗi hiện tại

1

Win trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account