Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 35.947
  • Ngày bắt đầu 14 thg 9, 2021
  • Định dạng 5v5
RUSH Gaming Festival is an online Middle Eastern tournament organized by Gamers Hub Media Events. This C-Tier tournament takes place from Sep 14 to Sep 16 2021 featuring a total prize pool of 10,000ر.س SAR.

Giai đoạn

#1
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+2, 14 thg 9, 2021
Người tham dự
#2
completed
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 24 thg 10, 2021
Người tham dự
#3
completed
Bắt đầu 18:00:00 GMT+1, 15 thg 11, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm