Đăng nhập

Kết quả, VOD, bản nháp

Akave Girls đấu với Deportivo Cali Esports
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
AKV 13 Chiến thắng
8
Hiệp 1
5
Hiệp 2
* Người chơi này là người thi đấu tạm thời
AKV
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
* Người chơi này là người thi đấu tạm thời
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
AKV 12 Thua cuộc
5
Hiệp 1
7
Hiệp 2
0
Đấu thêm giờ
DCE 14 Chiến thắng
7
Hiệp 1
5
Hiệp 2
2
Đấu thêm giờ
* Người chơi này là người thi đấu tạm thời
AKV
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
* Người chơi này là người thi đấu tạm thời
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
AKV 17 Chiến thắng
8
Hiệp 1
4
Hiệp 2
5
Đấu thêm giờ
DCE 15 Thua cuộc
4
Hiệp 1
8
Hiệp 2
3
Đấu thêm giờ
* Người chơi này là người thi đấu tạm thời
AKV
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
CXĐ
* Người chơi này là người thi đấu tạm thời

Số liệu thống kê

Thảo luận

Hãy là người đầu tiên bình luận.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm