Đăng nhập

VALORANT Champions Tour 2022: APAC Stage 2 Challengers

  • Giải thưởng US$ 267.771
  • Ngày bắt đầu 28 thg 4, 2022
  • Định dạng 5v5
VALORANT Champions Tour 2022: Indonesia Stage 2 Challengers is an online tournament that will serve as a qualifier for the APAC Challengers. The tournament will feature teams from Indonesia. Only 3 teams will proceed to APAC Challengers.
Nhà tài trợ
Open Qualifier
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 28 thg 4, 2022
Người tham dự
Group Stage
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+2, 12 thg 5, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+2, 25 thg 5, 2022
Người tham dự
Open Qualifier
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 30 thg 4, 2022
Người tham dự
Closed Qualifier Group A
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+2, 6 thg 5, 2022
Người tham dự
Closed Qualifier Group B
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+2, 6 thg 5, 2022
Người tham dự
Group Stage
completed
Bắt đầu 10:30:00 GMT+2, 12 thg 5, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 12:00:00 GMT+2, 26 thg 5, 2022
Người tham dự
Open Qualifier
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 1 thg 5, 2022
Người tham dự
Group Stage
completed
Bắt đầu 12:00:00 GMT+2, 11 thg 5, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 26 thg 5, 2022
Người tham dự
Upper Bracket Seed
completed
Bắt đầu 04:00:00 GMT+2, 7 thg 5, 2022
Người tham dự
Lower Bracket Seed
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 8 thg 5, 2022
Người tham dự
Main Qualifier
completed
Bắt đầu 04:00:00 GMT+2, 8 thg 5, 2022
Người tham dự
Group Stage
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 12 thg 5, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 25 thg 5, 2022
Người tham dự
Open Qualifier
completed
Bắt đầu 03:30:00 GMT+2, 7 thg 5, 2022
Người tham dự
Group Stage
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+2, 12 thg 5, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 06:30:00 GMT+2, 26 thg 5, 2022
Người tham dự
First Division - Group A
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 29 thg 4, 2022
Người tham dự
First Division - Group B
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 29 thg 4, 2022
Người tham dự
First Division - Group C
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 4 thg 5, 2022
Người tham dự
First Division - Group D
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+2, 5 thg 5, 2022
Người tham dự
Regular Season
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 12 thg 5, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 26 thg 5, 2022
Người tham dự
India Qualifier
completed
Bắt đầu 16:30:00 GMT+2, 11 thg 5, 2022
Người tham dự
RoSA Qualifier
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 13 thg 5, 2022
Người tham dự
Group A - Play In
completed
Bắt đầu 05:00:00 GMT+2, 9 thg 6, 2022
Người tham dự
Group B - Play In
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+2, 9 thg 6, 2022
Người tham dự
Group A
completed
Bắt đầu 05:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 11:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 06:00:00 GMT+2, 23 thg 6, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm