Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.000
  • Ngày bắt đầu 22 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
Valorant Balkan League #4 is a tournament hosted by Valorant Balkan League. Eight invited teams will play single-elimination bracket playoffs. The quarterfinals are Bo3, the rest will be Best of Five matches.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm