Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 840
  • Ngày bắt đầu 28 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
Kotex Torneo Femenino is an online error tournament organized by Kotex. This C-Tier tournament takes place from May 21 to May 29 2022 featuring 16 teams competing over a total prize pool of $100000 ARS.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm