Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 2.000
  • Ngày bắt đầu 21 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
ROG RUSH Invitational is an online & offline Cambodian tournament organized by KH-Esports. This C-Tier tournament takes place from May 22 to May 29 2022 featuring 16 teams competing over a total prize pool of $2,000 USD.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

ROG RUSH Invitational
completed
Bắt đầu 22:00:00 GMT+2, 21 thg 5, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm