Đăng nhập

Asus ROG Showdown: Women Tournament - 2

  • Giải thưởng US$ 963
  • Ngày bắt đầu 10 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Asus ROG Showdown: Women Tournament - 2 is an online tournament for Asian Women's Teams. The playoffs is a double-elimination bracket, All matches (excl. Grand Final) are Bo3. Grand Final is Best of Five.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Asus ROG Showdown: Women Tournament - 2
completed
Bắt đầu 17:40:00 GMT+2, 10 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 963
Total prize pool
thứ 1
US$ 642
thứ 2
US$ 321
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm