Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 5.247
  • Ngày bắt đầu 12 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Project V: Clutch Kings #2 is an online tournament organized by Project V. Four teams from the qualifier will play a single-elimination bracket playoff. The winner of the Main Event gets Project V points and prize money. All matches are Bo3.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Project V: Clutch Kings #2
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+2, 12 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 5.247 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 2.099
thứ 2
US$ 1.049
thứ 3
US$ 1.784
thứ 4
US$ 315
**Original prize pool: € 5.000. *Exchange rate applied to USD: 0.953
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm