Đăng nhập

The Goose House - BEACON Open Split 1

  • Giải thưởng US$ 1.574
  • Ngày bắt đầu 11 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The Goose House - BEACON Open Split 1 is an online Valorant Tournament located in Europe. This tournament will consist of 16 teams that will be participating in a Single Elimination Bracket in a Bo3 series except for the Grand Finals which will be Bo5 Series. This tournament is made possible by The Goose House.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

The Goose House - BEACON Open Split 1
completed
Bắt đầu 17:00:00 GMT+2, 11 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.574 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 787
thứ 2
US$ 525
thứ 3 - thứ 4
**Original prize pool: € 1.500. *Exchange rate applied to USD: 0.953
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm