Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 2.306
  • Ngày bắt đầu 10 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The tournament is run by AKEF Esports which is an Esports community and Organization that works to develop eSports culture in Kerala. 8 teams will battle it to supremacy, only top 4 Teams will proceed to the playoffs.

Giai đoạn

AKEF Valorant Ultimate Battle
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 10 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 2.306 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 1.281
thứ 2
US$ 641
thứ 3
US$ 384
**Original prize pool: ₹ 180.000. *Exchange rate applied to USD: 78.049
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm